Дом за старе и изнемогле српске грађане у Књажевцу подигнут је давне 1935. године као задужбина Николе Спасића, београдског трговца, који је својим тестаментом завештао средства за подизање болнице и једног дома за старе и изнемогле грађане. Свечано отварање Дома обављено је 26. маја 9135. године, док су први штићеници ступили у Дом 25. јула исте године.

Због ратних страдања и по Уредби Министарства за социјално старање НР Србије 1945. године дом прераста у Државни дом за заштиту дечије сирочади, а од октобра 1948. године у Дом за васпитање младежи.

После вишегодишње паузе, а као резултат потребе решавања нарастујућих проблема у заштити старих, адаптацијом постојећих објеката и изградњом нових почиње са радом Дом за пензионере друга стара лица 1. октобра 1981. године у саставу Центра за социјални рад као радна јединица, капацитета 135 корисника до 1992. године, када по Одлуци Министарства и одређивањем нове мреже установа за смештај прераста у самосталну установу - Геронтолошки центар, капацитета 145, а од 1998-2009. године - 210, те по измењеној Одлуци о мрежи установа Републике од 2009. године капацитета 200 корисника у домском смештају и 4 лежаја у прихватној станици.

Установа је у више наврата проширивала капацитете, те је Одлуком од 24. децембра 2010. године капацитет повећан на 220 корисника у домском смештају и 4 лежаја у прихватној станици. Како је све више старог становништва у укупној популацији, тако је и све већа попуњеност капацитета Геронтолошког центра "Књажевац".

Доградњом новог објекта - дограђеног стационара Геронтолошког центра "Књажевац" у 2012. години, са четири трокреветне и три двокреветне собе са купатилима, савремено и функционално опремљеним, који је са добијањем употребне дозволе примио прве коринике почетком марта 2013. године, Геронтолошки центар располаже са 96 спаваоница, односно 228 лежајева. Новим стационаром делимично је решен проблем сталног недостатка места за зависне кориснике, јер се и даље јавља проблем недостатка слободних места за кориснике којима је потребан први и други степен подршке, односно стални надзор и нега.

Данас Геронтолошки центар "Књажевац" испуњава услове и стандарде за пружање услуга домскг смештаја одраслих и старијих лица капацитета 220 корисника (125 у Стационарном и 95 корисника у Ламелном делу). Услуга домског смештаја обезбеђује се одраслим и старијим лицима када је њихово благостање, безбедност и продуктивни живот у друштву угрожен ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности.