Uslovi smeštaja

 

U okviru domskog smeštajnog prostora Ustanova raspolaže konfornim stambenim jedinicama za smeštaj nezavisnih korisnika u lamelama "B" i "C" u nivou jednokrevetnih soba, dvokrevetnih soba, garsonjera jednokrevetnih i dvokrevetnih, kao i višekrevetnim sobama u Stacionarnom delu za smeštaj poluzavisnih i zavisnih korisnika, prostorom za intenzivnu negu, te i za prihvatnu stanicu sa 4 ležaja, radno-okpacionu i fizikalnu terapiju i za otvorene oblike socijalne zaštite - dnevni centar i klupsku zaštitu.